Dřevěné bedýnky

Dřevěné bedýnky o rozměrech 28 x 37 x 12 cm
a 33 x 43 x 16 cm.

Cena: 50,-/malá

          60,-/velká